Klauzula informacyjna

Klauzula INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Kamień Pomorski SA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 14,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgody osoby, której dane dotyczą,

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu usunięcia zgody lub ustania interesu biznesowego przetwarzania danych,

4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.